Chuyên viên Khách hàng ưu tiên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
2 ngày trước

1. Mục tiêu :

 • Triển khai bán sản phẩm bán lẻ và các dịch vụ liên quan cho khách hàng VIP nhằm đạt được chỉ tiêu được giao cho cá nhân và đơn vị;
 • 2. Trách nhiệm chính :

 • Chức năng, nhiệm vụ
 • Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận khách hàng VIP
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bộ phận khách hàng VIP
 • Hỗ trợ, phối hợp với Giám đốc khách hàng giải quyết những công việc của phòng
 • Trách nhiệm :

 • Trách nhiệm và chỉ tiêu cá nhân
 • Làm mới danh sách khách hàng tiềm năng
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày
 • Thực hiện các cuộc gọi điện cho khách hàng mới và hiện tại của chi nhánh, phòng
 • Hẹn gặp khách hàng để giới thiệu sản phẩm
 • Đi gặp khách hàng theo lịch hẹn khách hàng
 • Chốt bán hàng với khách hàng
 • Kiểm soát sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán những sản phẩm tín dụng với khách hàng (ví dụ : thu thập hồ sơ, làm tờ trình, chuyển hồ sơ khách hàng cho PCC, CCA)
 • Cung cấp dịch vụ và hoạt động bán hàng tại chi nhánh nếu được yêu cầu
 • Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày cho Giám đốc khách hàng cá nhân
 • Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của Techcombank.
 • Kiểm soát việc Bàn giao đầy đủ hồ sơ khách hàng và giới thiệu khách hàng cho đầu mối chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm sóc, khai thác bán chéo và quản lý nợ KH sau khi hoàn thiện thủ tục giải ngân.
 • Định kỳ theo quy định của các sản phẩm tín dụng / quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn

 • của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng có vấn đề về tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v...
 • Đối với các khoản nợ có vấn đề, có trách nhiệm đảm bảo việc phối hợp với chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân / HUB xử lý nợ / AMC trong quá trình xử lý nợ của khách hàng.
 • Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của GĐ khách ưu tiên / GĐ Chi nhánh

  Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cấp và chuyên ngành : Đại học.
 • Chuyên ngành : Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan .
 • Kinh nghiệm : Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng; Ưu tiên người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm phục vụ khách hàng VIP là một lợi thế
 • Ngoại ngữ : tiếng Hoa giao tiếp hoặc tiếng Anh (TOEIC từ cấp 2 trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương
 • Khả năng làm việc theo nhóm / tổ chức
 • Có trách nhiệm trong công việc
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký