Tuyển dụng cán bộ trụ sở chính Qúy III.2018
VietinBank
Hà Nội, Việt Nam
11 ngày trước

Thông tin tuyển dụng :

1. Vị trí tuyển dụng :

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG TSC QUÝ III NĂM 2018 TT Đơn vị Khối nghiệp vụ Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Mã vị trí 1 Phòng Chính sách và Kế hoạch Nhân sự -

Khối Nhân sự Khối Nhân sự Chuyên viên Quản lý nhân tài Hà Nội 1 5079 2 Phòng Dịch vụ nhân sự Khối nhân sự Chuyên viên chính truyền thông thương hiệu tuyển dụng Hà Nội 1 5080 3 Công ty TMDVDT Công Đoàn Ngân hàng Công Thương Công ty con Chuyên viên Phát triển kinh doanh và quản lý dự án Hà Nội 1 5065 4 Phòng Khách hàng ưu tiên Khối Bán lẻ Chuyên viên chính Quản lý chất lượng dịch vụ Hà Nội 1 5050 5 Phòng Phát triển kênh kinh doanh thay thế (NHĐT Ebank) -

Khối Bán lẻ Khối Bán lẻ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh Hà Nội 1 5047 6 Phòng Kinh doanh Thẻ miền Nam Khối Bán lẻ Chuyên viên chính bán phát triển kinh doanh Thẻ TP.

Hồ Chí Minh 2 5078 7 Trường ĐT&PTNNL - Phòng Phát triển đào tạo thực hành & E-learning Khối Nhân sự Chuyên viên Phát triển đào tạo thực hành & E-

learning Hà Nội 1 5056 8 Phòng Quản lý rủi ro thị trường Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên Mô hình QLRRTT Hà Nội 1 5064 9 Phòng Pháp chế Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên chính Pháp chế Hà Nội 2 5051 10 Phòng Pháp chế Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên Pháp chế Hà Nội 1 5052 11 Trung tâm Dịch vụ khách hàng Khối Vận Hành NV Chăm sóc khách hàng (khoán gọn) Hà Nội 2 5059 12 Phòng Quản lý hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh Khối Vận Hành Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 1 5060 13 Trung tâm quản lý tiền mặt Khu vực Miền Nam Khối Vận Hành Kế toán TP.

Hồ Chí Minh 2 5082 14 Trung tâm quản lý tiền mặt Khu vực Miền Nam Khối Vận Hành Kiểm ngân / Chủ hàng TP. Hồ Chí Minh 6 5081 15 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội 1 5055 16 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên chính Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội 1 5054 17 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên chính Tín dụng Đầu tư Hà Nội 2 5053 18 Trung tâm Tài trợ thương mại Nhân viên Tài trợ thương mại NV Phòng Xuất khẩu Hà Nội 1 5062 19 Trung tâm Tài trợ thương mại Nhân viên Tài trợ thương mại NV Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Hà Nội 1 5061 20 Trung tâm Tài trợ thương mại Nhân viên Tài trợ thương mại NV Phòng Bảo lãnh & Nhập khẩu Hà Nội 2 5063

2. Mô tả công việc :

Các vị trí trên, vui lòng theo dõi mô tả công việc

II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ : đến hết ngày 25 / 07 / 2018

 • Hình thức nhận hồ sơ : Nhận hồ sơ trực tuyến, Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn dưới đây :
 • Đối với ứng viên bên ngoài : Đăng nhập trang chọn mục .
 • Lưu ý :

 • Khi nộp hồ sơ trực tuyến, Ứng viên bắt buộc phải đính kèm file khi nộp hồ sơ (nếu không sẽ bị loại hồ sơ) gồm có các file sau :
 • Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download ).
 • Scan (ảnh chụp) Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng / chứng chỉ khác (nếu có).
 • Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB)).

  Tham khảo chi tiết hướng dẫn dành cho ứng viên

 • VietinBank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);
 • VietinBank không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của VietinBank trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký