Chuyên gia tư vấn chiến lược
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
8 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Hỗ trợ thu thập thông tin, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện tầm nhìn, chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của Techcombank cũng như đánh giá các thay đổi của các giả thiết được sử dụng trong quá trình xây dựng tầm nhìn, chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của Techcombank và các đơn vị.
 • Tham gia diễn dịch các điều chỉnh, cập nhật trong tầm nhìn, chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của toàn Ngân hàng thành các yêu cầu điều chỉnh, cập nhật trong chiến lược, mô hình kinh doanh, mô hình tài chính của các đơn vị, trong các sáng kiến, dự án của từng đơn vị.
 • Rà soát đề xuất của các đơn vị về thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự, đánh giá hiệu quả hoạt động ở cấp độ đơn vị nhằm đảm bảo sự phù hợp với chiến lược, mô hình kinh doanh đã đề ra của Ngân hàng và các đơn vị;
 • Hỗ trợ đơn vị thực hiện truyền thông chiến lược.
 • Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân sách và kế hoạch hành động hàng năm.
 • Đồng hành cùng đơn vị với vai trò đối tác trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động hàng năm, định kỳ theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và chiến lược của đơn vị, xác định các vấn đề, khoảng cách giữa kế hoạch và thực hiện và phối hợp, tư vấn cho đơn vị tìm ra các giải pháp tương ứng.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao học / MBA
 • Ưu tiên có trên 5 năm kinh nghiệm quản trị chiến lược thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • TOEIC hoặc tương đương 605-780
 • Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Kỹ năng chuyên môn

 • Quản trị chiến lược
 • Làm việc độc lập
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Tư duy cấu trúc & hướng tới kết quả
 • Tư duy chiến lược
 • Kỹ năng cơ bản

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
 • Làm việc theo nhóm
 • Năng lực cốt lõi chuyên môn / đặc thù

 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Tư duy logic
 • Nhóm kỹ năng quản lý và lãnh đạo

 • Khả năng đánh giá vấn đề
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc
 • Khả năng phát triển con người
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký