Medical Representative
Genzyme
Ho Chi Minh City
18 ngày trước

Raise health professionals satisfaction and ensure sales performance of a determined set of products in a determined geography (or a list of customers).

Provide high quality information to Health Care or Animal Health Professionals. Delivers personal sales objectives.

Sanofi is dedicated to supporting people through their health challenges. We are a global biopharmaceutical company focused on human health.

We prevent illness with vaccines, provide innovative treatments to fight pain and ease suffering. We stand by the few who suffer from rare diseases and the millions with long-

term chronic conditions.

With more than 100,000 people in 100 countries, Sanofi is transforming scientific innovation into healthcare solutions around the globe.

Sanofi, Empowering Life

Nộp đơn
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
Tiếp tục
Mẫu đăng ký