Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL
VIB
Nghe An
7 ngày trước
 • Kiểm tra và tư vấn trưởng đơn vị / quản lý khách hàng thu thập, hoàn thiện và trình ký các hồ sơ tín dụng lên cấp thẩm quyền theo quy định của VIB;
 • Kiểm tra và nhắc nhở trưởng đơn vị hàng ngày về việc liên hệ với khách hàng, nhắc nợ tới hạn và quản lý dư nợ của các chi nhánh;
 • Hỗ trợ Giám đốc vùng trong việc thiết lập, xây dựng và phát triển mối quan hệ với đối tác kinh doanh.
 • Hỗ trợ kiểm soát rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động, đảm bảo vùng tăng trưởng an toàn và bền vững bao gồm hỗ trợ việc kiểm tra đột xuất, trực tiếp khách hàng cần thẩm định hoặc khách hàng tiềm ẩn rủi ro.
 • Thực hiện các công việc hành chính bao gồm nhưng không giới hạn : lập báo cáo định kỳ / đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Vùng;
 • tổng hợp ý kiến từ các đơn vi kinh doanh về tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, những khó khăn vướng mắc từ đội ngũ sale và đơn vị kinh doanh;
 • hỗ trợ hạch toán chi phí, các công tác logistic liên quan đến các chương thúc đẩy kinh doanh và hoạt động của Vùng...

 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký