Giám đốc Quản lý Hiệu quả Khách hàng Doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
14 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Tổng hợp dữ liệu về KHDN trên toàn hệ thống.
 • Đầu mối trong việc phối hợp với các Khối liên quan trong việc xây dựng chính sách, quy trình thu thập và quản lý dữ liệu.
 • Đầu mối làm việc với SSD trong công tác đảm bảo chất lượng và độ chính xác của dữ liệu.
 • Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh trong từng thời kỳ, theo các tập khách hàng, theo sản phẩm.
 • Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của HĐQT / TGĐ / Người được phân công, ủy quyền trong từng thời kỳ, ngân hàng nhà nước, cơ quan nhà nước và các báo cáo khác theo yêu cầu của GĐ Khối.
 • Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng, cơ sở dữ liệu thông tin để phục vụ hoạt động phân tích và dự báo.
 • Đầu mối quản lý chi phí kinh doanh của phân khúc KHDN trên toàn hệ thống.
 • 1. Kiến thức

 • Bằng cấp : Trình độ Đại học chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên môn
 • Có hiểu biết và Kinh nghiệm sâu rộng trong các các mảng tài chính, ngân hàng (vận hành / kiểm toán / kế toán)
 • Am hiểu đầy đủ về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của SB
 • Am hiểu các quy định / quy trình tác nghiệp trong khối KHDN : có khả năng phân tích và dự báo về hoạt động của mảng KHDN
 • Kinh nghiệm : Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng . Trong đó, ít nhất 3 năm tại vị trí Phân tích dự báo.
 • Hiểu biết về quy định pháp luật về DN / Ngân hàng / Tài chính.

 • Tiếng Anh : TOEIC, TOEFL, IELTS
 • 2. Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích các báo cáo chuyên sâu
 • Nguyên tắc cơ bản của phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, chuyển tiền
 • a. Năng lực chung

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • b. Năng lực chuyên môn / đặc thù

 • Kỹ năng kiểm soát chi phí
 • Khả năng phân tích định lượng
 • c. Năng lực quản lý / lãnh đạo

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký