Chuyên viên Quản lý vốn
Bảo mật
Hồ Chí Minh, Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Tự chịu trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực công tác được giao cũng như tự chịu trách nhiệm pháp lý trên các giấy tờ, văn bản do cá nhân thẩm định;
 • Thực hiện kiểm tra, thẩm định các dự án đầu tư tài chính của Tổng công ty và đề xuất phương án đầu tư;
 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý các khoản đầu tư vốn, tài sản ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty, bao gồm : các khoản đầu tư vốn, tài sản vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính dài hạn khác và các hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Thực hiện kiểm tra và đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của các Công ty con;
 • Thực hiện kiểm tra, đánh giá và đề xuất phê duyệt tài liệu Đại hội cổ đông của các Công ty con, Công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác;
 • Theo dõi, đôn đốc thực hiện việc thanh toán cổ tức, kết chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ;
 • Thực hiện đôn đốc việc gửi Báo cáo tài chính định kỳ của Người đại diện Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác;
 • Có trách nhiệm về công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, tiết kiệm và chống lãng phí của Ban;
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng / Ban, phù hợp.
 • Yêu cầu công việc

 • Chuyên môn : Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính trở lên.
 • Kinh nghiệm : Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Kế toán.
 • Ngoại ngữ : Trình độ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học : Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MOS (Word, Excel, Powerpoint), phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng khác : Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
 • Yêu cầu khác :
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn của người làm công tác kế toán theo quy định tại Luật Kế toán và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.
 • Nắm vững các kiến thức pháp luật về tài chính kế toán, đầu tư chứng khoán.
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký