Front-end Developer (ReactJS)
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
6 ngày trước

Mô tả công việc

 • Developing web front-end apps with modern technologies (HTML5 / CSS3 / JS / NodeJS...) and framework (ReactJS, angularJS / bootstrap...)
 • Improve the efficiency of existing products
 • Build the architecture and design of new products and features
 • Adhere to the company's project development process
 • Yêu cầu

 • Minimum 1 years of experience with web development
 • Good knowledge of modern OO patterns, techniques and concepts
 • Ability to learn new things (tools, technologies, methodologies) really fast. Self-motivation to understand the very details of things
 • Proficiency with algorithms and data structures
 • Good teamwork skill
 • Experience in UI, UX is a plus
 • Experience in Odoo Framework, QWeb is a plus
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký