Giám đốc Phòng Thẩm định tài sản
VIB
Can Tho
13 ngày trước

1. Quản lý tài chính :

 • Quản lý Doanh thu phí TĐTS theo các chỉ tiêu được giao .Quản lý nhân sự :
 • Tham gia tuyển dụng, đào tạo nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn công việc và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thẩm định tài sản.
 • Xây dựng và đề xuất chế độ chính sách nhân sự cho CB thuộc phạm vi quản lý
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, bổi dưỡng Cán bộ để nâng cao nghiệp vu chuyên môn
 • 2. Trách nhiệm chính :

 • Thực hiện thẩm định tài sản, xây dựng Database và tư vấn thông tin giá cả tài sản.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong xây dựng quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu áp dụng và phương pháp liên quan đến nghiệp vụ thẩm định tài sản.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong quản lý nhân sự và đưa ra phương hướng khắc phục, xử lý phù hợp với các trường hợp vị phạm thuộc phạm vi quản lý.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong đánh giá rủi ro về giá, tài sản liên quan đến hồ sơ, kết quả thẩm định phát hành.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong xây dựng, rà soát và triển khai các công cụ đo lường chất lượng thẩm định tài sản.
 • Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc thẩm định tài sản.
 • Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong đào tạo, bổi dưỡng Cán bộ để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 • Đảm bảo các Chính sách liên quan đến thẩm định tài sản được áp dụng hiệu quả.
 • Tư vấn kịp thời, hỗ trợ các Đơn vị / Phòng ban thực hiện đúng các quy định đã được AMC ban hành.Tham gia các công việc khác và các dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 • Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký