HO - GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
Hồ Chí Minh, Việt Nam
10 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Định kỳ xem xét lại khung Quản trị dữ liệu ( QTDL ) dựa trên khung QTDL đã có, xây dựng chức năng nhiệm vụ các thành viên tham gia trong nhóm.
 • Xây dựng kế hoạch QTDL bao gồm phạm vi công việc, yêu cầu mức độ ưu tiên về QTDL
 • Triển khai giám sát tiến độ thực hiện và điều phối phân công nhân sự
 • Đảm bảo QTDL được thực hiện theo đúng mục tiêu, cột mốc thời gian đã đề ra trong kế hoạch.
 • Đưa khung QTDL vào hoạt động của ngân hàng và duy trì hoạt động này
 • Cung cấp các kênh giải quyết vần đề dữ liệu và thực hiện giám sát giải pháp xử lý
 • Xây dựng các quy định về các thành phần dữ liệu chính nguồn gốc của nó và chỉ số chất lượng dữ liệu
 • Phát triển và giám sát chính sách, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục cho việc quản lý thông tin ACB.
 • Xây dựng hướng dẫn phân loại dữ liệu được lưu trữ bởi các loại dịch vụ và chất lượng được cung cấp.
 • Xác định các nguyên tắc bảo mật dữ liệu, tiêu chuẩn và chính sách chia sẽ
 • Giảm sát tất cả các chương trình QTDL đảm bảo sự cải thiện liên tục của chất lượng dữ liệu
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Phân tích dữ liệu.
 • Có ít nhất 3 năm trong lĩnh vực quản trị dữ liệu và triển khai dự án quản trị dữ liệu.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký