[HÀ NỘI ] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN LÝ HỆ THỐNG
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Ha Noi
14 ngày trước
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Job Description

  1.Kiểm tra, soát xét việc cập nhật chứng từ kế toán, hạch toán của các cửa hàng, chi nhánh quản lý :

 • Kiểm tra việc cập nhật chứng từ nhập xuất hàng hóa, thu chi tiền mặt chính xác kịp thời.
 • Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ thu chi.
 • Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh đúng theo qui định bộ tài chính và công ty ban hành.
 • Kiểm tra hóa đơn bán hàng, doanh thu bán hàng, giá bán theo qui định.
 • Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh.
 • Kiểm tra việc quản lý, sử dụng và lưu hóa đơn theo đúng qui định của bộ tài chánh.
 • Kiểm tra bảng kê mua vào theo qui định thu mua của công ty.
 • 2.Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu báo cáo kế toán, công nợ, hàng hóa, tiền mặt tồn tại quỹ các cửa hàng, chi nhánh :

 • Kiểm tra kiểm soát việc đối chiếu số liệu giữa báo cáo chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu số dư cuối kỳ với báo cáo chi tiết.
 • Kiểm tra, báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi khoản công nợ tồn đọng.
 • Phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận trong quá trình quản lý kho, quỹ và đề ra hướng xử lý khi có phát sinh.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cửa
 • Phối hợp các cửa hàng, chi nhánh thực hiện tốt tồn quỹ và vòng quay vốn :

 • Phối hợp với trưởng CH / CN mình quản lý lập và phân tích vòng quay vốn của từng mặthàng.
 • Phối hợp với trưởng đơn vị xây dựng định mức tồn quỹ và vòng quay vốn, định mức sử dụng vốn.
 • Kiểm tra, đôn đốc cửa hàng điều phối luân chuyển hàng tồn kho và tiền mặt tồn quỹ tại CH / CN
 • 3.Hướng dẫn cửa hàng, chi nhánh thực hiện các nghiệp vụ kế toán :

 • Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý cho nhân viên kế toán mới dưới sự phân công của trưởng bộ phận.
 • Hướng dẫn cho cửa hàng, chi nhánh cách thức đối chiếu số liệu, tiền hàng và các tiện ích của chương trình phần mềm mới nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý tại cửa hàng, chi nhánh.
 • Thông báo, hướng dẫn cho kế toán tại đơn vị mình phụ trách biết chế độ kế toán, qui định của công ty, phần mềm kế toán mớ để thực hiện
 • Áp dụng sổ tay nghiệp vụ cho lĩnh vực kế toán.
 • 4.Thực hiện báo cáo cấp trên và các cơ quan hữu quan

 • Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên.
 • Kiến nghị và đề xuất cấp trên các biện pháp cải tiến hiệu quả công việc.
 • Báo cáo, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán
 • Lập các báo cáo kế toán định kỳ theo quy định.
 • Đôn đốc việc nộp thuế và nghĩa vụ khác đối với ngân sách nhà nước
 • TRÌNH ĐỘ HOC VẤN

 • Bằng cấp : Đại học - Chuyên ngành : Tài chính - kế toán
 • Giới tính : Ưu tiên Nam
 • CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan : 2 năm kinh nghiệm
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại : Có kiến thức về kim hoàn
 • CÁC KỸ NĂNG

 • K ỹ năng công việc : xử lý số liệu, thông thạo Word, Excel, phần mềm kế toán
 • Kỹ năng mềm : Kỹ năng giao tiếp
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký