Chuyên gia Kiểm soát chất lượng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
27 ngày trước

Mục tiêu

Thực hiện chức năng tư vấn, kiểm soát và thẩm định các tiêu chuẩn chất lượng tại các đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và các công ty con nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.

Trách nhiệm chính

 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận Kiểm soát chất lượng (KSCL).
 • Tham gia xây dựng hệ thống khung về quản lý chất lượng cho toàn ngân hàng làm cơ sở cho hoạt động quản lý chất lượng của các đơn vị.
 • Tư vấn nhằm tìm ra giải pháp cho các cá nhân, đơn vị liên quan đến Kiểm soát chất lượng
 • Đào tạo, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm cho các CBNV về Kiểm soát chất lượng.
 • Tư vấn và tham gia hỗ trợ triển khai các hệ thống và tiêu chuẩn quản lý, đảm bảo chất lượng cho các đơn vị, các mô hình và phương pháp quản trị năng lực hoạt động trên toàn ngân hàng (5S, Lean, SUT )
 • Tư vấn xây dựng, xác định các vấn đề tồn tại của đơn vị, hỗ trợ đơn vị cải tiến cách thức triển khai Cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) theo nghiệp vụ, dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị trên toàn hệ thống.
 • Triển khai thực hiện kiểm soát cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) của các đơn vị trên toàn hệ thống. (Lập kế hoạch; phân công và theo dõi kết quả thực hiện công việc;
 • hướng dẫn và hỗ trợ CV, CVCC hoàn thành nhiệm vụ được giao). Đánh giá, phân tích và đưa ra các đề xuất để hỗ trợ các đơn vị trên toàn hệ thống nâng cao kết quả đạt SLA.

 • Triển khai thực hiện (Lập kế hoạch; phân công và theo dõi kết quả thực hiện công việc; hướng dẫn và hỗ trợ CV, CVCC hoàn thành nhiệm vụ được giao) các chương trình kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trên toàn hệ thống : các chi nhánh, mảng khách hàng ưu tiên, các đơn vị hội sở, công ty thành viên Đánh giá, phân tích và đưa ra các đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ của các chi nhánh.
 • Đảm bảo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng dịch vụ được các bên liên quan đồng thuận.

 • Kết hợp với SSE tổ chức triển khai thực hiện các chương trình thi đua nâng cao chất lượng dịch vụ của các chi nhánh trên toàn hệ thống.
 • Triển khai thực hiện (Lập kế hoạch; phân công và theo dõi kết quả thực hiện công việc; hướng dẫn và hỗ trợ CV, CVCC hoàn thành nhiệm vụ được giao) việc đánh giá định kỳ / chọn mẫu việc duy trì thực hành tiêu chuẩn 5S tại các đơn vị Hội Sở, các chi nhánh trên toàn quốc.
 • Đánh giá, phân tích, đưa ra các đề xuất, hỗ trợ và kiểm soát đơn vị thực hiện các hành động cải tiến để nâng cao kết quả 5S.

 • Triển khai thực hiện (Lập kế hoạch; phân công và theo dõi kết quả thực hiện công việc; hướng dẫn và hỗ trợ CV, CVCC hoàn thành nhiệm vụ được giao) các chương trình điều tra sự hài lòng của khách hàng (Survey) nội bộ.
 • Đánh giá, phân tích,đưa ra các đề xuất, hỗ trợ và kiểm soát đơn vị thực hiện các hành động cải tiến để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ.

 • Cung cấp yêu cầu về đánh giá chất lượng dịch vụ cho các bộ phận Marketing Kinh doanh để đánh giá chất lượng dịch vụ của các Chi nhánh thông qua các chương trình Khách hàng bí mật.
 • Quản lý và vận hành hòm thư góp ý về chất lượng dịch vụ của toàn ngân hàng.
 • Theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện các hoạt động khắc phục, phòng ngừa, cải thiện chất lượng dịch vụ tại các đơn vị. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị khắc phục tồn tại, giải quyết vấn đề.
 • Tham gia vào các dự án xây dựng, cải tiến quy trình, sản phẩm, tiêu chuẩn mới, kế hoạch hoạt động.
 • Triển khai thực hiện (Lập kế hoạch; phân công và theo dõi kết quả thực hiện công việc; hướng dẫn và hỗ trợ CV, CVCC hoàn thành nhiệm vụ được giao) việc kiểm soát, đo lường hiệu quả các dự án cải tiến đã hoàn thành và kiểm tra việc áp dụng các quy trình đã được cải tiến tại các đơn vị.
 • Đánh giá, phân tích và đưa ra các đề xuất để cải tiến quy trình.

 • Kiểm tra, đối chiếu và quản lý xếp hạng khách hàng ưu tiên của các đơn vị trên toàn hệ thống
 • Thu thập, phân tích, tổng hợp và xây dựng báo cáo quản trị Khối Vận hành và Công nghệ
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Kiểm soát Chất lượng / Giám đốc Quản lý và Cải tiến Chất lượng.
 • Kiến thức

  Bằng cấp : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kinh tế, quản lý chất lượng hoặc lĩnh vực liên quan

  Kiến thức chuyên môn

 • Am hiểu về lịch sử, cơ cầu tổ chức, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, các nhiệm vụ chiến lược của ngân hàng Techcombank
 • Am hiểu và có khả năng tư vấn về các sản phẩm / dịch vụ của đơn vị cung cấp cho khách hàng như thăm dò hài lòng khách hàng nội bộ (Survey), Thẩm định cam kết chất lượng (SLA), Thẩm định và đánh giá năng lực vận hành (SUT), Đánh giá chất lượng dịch vụ, Triển khai và đánh giá các đơn vị nội bộ theo tiêu chuẩn 5S, thẩm định KPI / KRA các đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Am hiểu và có khả năng tư vấn xây dựng, cải tiến và nâng cao chất lượng của các hoạt động trong đơn vị như Quy trình thăm dò hài lòng khách hàng nội bộ, quy trình thẩm định cam kết chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng mà các đơn vị phải tuân thủ, hướng dẫn triển khai và đánh giá 5S, Hướng dẫn thẩm định năng lực vận hành .
 • Kinh nghiệm chuyên môn : 7 năm

  Ngoại ngữ : TOEIC (605-780) / TOEFL (513-587)

  Kỹ năng chuyên môn

  Thành thạo lý thuyết và thực tiễn về quản lý chất lượng dịch vụ như bộ tiêu chuẩn ISO 9001, triển khai hoạt động chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đánh giá nội bộ, thăm dò hài lòng khách hàng, giải quyết khiếu nại, khắc phục phòng ngừa các điểm chưa phù hợp

  Nắm vững các tiêu chuẩn chất lượng được ban hành kèm các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng : TAT, SUT, SLA, FTR, tỷ lệ lỗi

  Am hiểu về quá trình triển khai hoạt động Kiểm soát chất lượng : thu thập hồ sơ bằng chứng, phân tích số liệu, kiểm soát thực tế, khắc phục phòng ngừa các điểm chưa phù hợp, cải tiến các điểm chưa phù hợp

  Năng lực chung

  Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

  Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

  Năng lực chuyên môn / đặc thù

  Khả năng làm việc hướng tới kết quả

  Khả năng kiên định trong công việc

  Năng lực quản lý / lãnh đạo

  Kỹ năng đánh giá vấn đề

  Kỹ năng giải quyết vấn đề

  CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN :

  Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo mẫu Techcombank về địa chỉ mail : habtt6 techcombank.com.vn hoặc nộp đơn trực tuyến phía cuối trang này.

  Lưu ý :

 • Techcombank sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên phù hợp
 • Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung trong quá trình thi tuyển
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký