RPA Sr. Developer
Talent Network
Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc College degree in Engineering or MCA

4+ years experience in .NET Object Oriented Programming - .NET or J2EE (C#,

Java)

Scripting language - VB Script, Jscript

Good understanding of Web Services and XML

Development experience using Blue Prism or UI Path or Automation Anywhere

Excellent Communication Skills

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký