Bộ phận Vệ sinh
Playboy Establishment Saigon
Ho Chi Minh City, Vietnam
22 ngày trước

Trưởng bộ phận, Giám sát, Vệ sinh công cộng

Ứng tuyển
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
Tiếp tục
Mẫu đăng ký