Fullstack Developer
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
18 ngày trước

Mô tả công việc

 • Creating reliable, scalable and easily maintainable web applications in conformance to the business requirement of the customer
 • Maintaining and developing web services, restful services (APIs)
 • Developing high quality code that conforms to company coding standards
 • Researching and developing new components using new technologies
 • Maintaining and customizing the current web application upon customer requests
 • Assisting in gathering requirements and documentation.
 • Supporting other tasks and other teams when needed
 • Yêu cầu

 • 1+ years of experience in a professional software development.
 • 1+ years of experience as a full stack web-based
 • Strong layout skills HTML, CSS, JQuery, Bootstrap.
 • Strong skills at one of front-end frameworks AngularJS
 • Strong skills at one of backend stacks Java / Scala
 • Good knowledge of one of database MySQL, MSSQL, Postgre
 • Understanding of web services technologies REST, SOAP
 • Strong ability on researching new things
 • Strong focus on coding standards - focus toward regular builds, frequently code check-ins, and commitment to write unit tests, integration tests, automation tests in both UI and APIs
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký