Telemarketing Representative Supervisor
Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
35 ngày trước

Job Description

 • Supporting : He / She has to support the sale force, review the process including any feedback provided by the sale force to assess the effectiveness of the current process, and make recommendations for the improvement of the process.
 • Assist sale force by answering queries and addressing issues.

 • Management : daily management of the sale people’s work load, including quality and attendance
 • Use incentive programs to push sales and follow up
 • Be responsible for the volume of sales and meeting set targets
 • Prepare daily reports with Tele Marketing Representative (TMRs)
 • Segment the customer list database and delegate customer segmentations to TMRs accordingly
 • Recruit, train, coach TMRs
 • Supervise the daily activities , Productions and performance
 • Manage the workflows between TMRs and DMOs and their daily activities.
 • Keep track with the compliance issue
 • Achieve targets setting by management team
 • Assist Officers by answering queries and addressing issues
 • Formal staff appraisals and career planning
 • Others : assigned by the line manager
 • Experiences :
 • Mandatory : At least 1 year in sales management experience; Has experience of Management Information and the concept of workflow

  Advantage : Experienced in Insurance field

 • Knowledge and skill set :
 • Mandatory :

 • Good leadership & coaching skills
 • Displays good leadership & coaching skills
 • Good spoken, comprehension and written Vietnamese
 • Advantage : English competency is a plus
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký