nhân viên Kế toán
Công ty TNHH Thương Mại VHC
Hàng Bài, Việt Nam
2 ngày trước

Mô tả công việc

 • Tham gia hỗ trợ việc thực hiện các chỉ tiêu định mức chi phí đã được phê duyệt của các Phòng ban trong Siêu thị.
 • Tham gia hỗ trợ phối hợp với BP Hành chính Nhân sự của Siêu thị thực hiện công tác chi trả lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.
 • Tham gia hỗ trợ việc cập nhật các chế độ, thể lệ tài chính kế toán và hỗ trợ giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về tài chính, kế toán của các Phòng ban trong Siêu thị.
 • Tham gia hỗ trợ lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo thuế của Siêu thị theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ban Giám đốc Siêu thị / Trụ sở chính.
 • Trực tiếp thực hiện công tác lập phiếu, chứng từ nhập, xuất hàng
 • Kiểm tra thông tin ghi chép trên thẻ kho, hàng hóa vật tư trong kho, đảm bảo mọi thông tin phù hợp với quy định của Công ty.
 • Tham gia kiểm kê hàng trong kho định kỳ / đột xuất; kiểm đếm số lượng hàng xuất nhập kho.
 • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn kho.
 • Hỗ trợ việc hệ thống hóa các văn bản, chính sách chế độ liên quan đến tài chính, kế toán.
 • Tham gia hỗ trợ bảo quản hồ sơ, tài liệu, ấn chi và các sổ sách kế toán khác có liên quan.
 • Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính ngân hàng từ khá trở lên
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc
 • Chịu được áp lực công việc cao
 • Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
 • Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký