Chuyên viên Định chế tài chính
VIB
Ha Noi
19 ngày trước
 • Phối hợp với Quản lý Khách hàng gặp gỡ, trao đổi với KH về các nhu cầu kinh doanh cũng như thu thập các thông tin tài chính, phi tài chính và cần thiết khác phục vụ hoạt động thẩm định tín dụng
 • Thẩm định, lập các báo cáo / tờ trình phân tích và đề xuất hạn mức tín dụng (tiền gửi, cho vay, ngoại hối, TTTM ) phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư cho các khách hàng Định chế Tài chính và bảo vệ trước các cấp thẩm quyền phê duyệt
 • Theo dõi và quản trị hạn mức để đề xuất cấp mới và tái cấp hạn mức tín dụng đúng hạn cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng tờ trình thẩm định, chi phí hoạt động phân bổ cho khách hàng nội bộ
 • Thu thập thông tin thị trường tài chính trong nước và quốc tế, dự báo xu hướng và ảnh hưởng của chính sách mới; phân tích & đánh giá để phát hiện kịp thời cơ hội kinh doanh hoặc / và dấu hiệu rủi ro
 • Quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro đối tác theo qui định chung của ngân hàng
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký