Trưởng phòng hành chính tổng hợp- TECHCOMBANK AMC
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
10 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • I / Mục tiêu :

 • 1. Điều hành và kiểm soát các công việc về Hành chính, văn phòng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi : công tác văn thư, lưu trữ;
 • công tác quản lý và sử dụng con dấu; công tác mua sắm dịch vụ; công tác lễ tân, hành chính; công tác quản lý tài sản; và các công việc hỗ trợ quản lý nhân sự nhằm hướng tới hoàn thành mục tiêu và các kế hoạch của công ty đề ra.

  2. Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm, Ban Lãnh đạo Công ty trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  3 Hỗ trợ Giám đốc Trung tâm trong hoạt động tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm.

  II / Trách nhiệm chính :

 • Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty, quy định pháp luật;
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết về chỉ tiêu, chất lượng.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của Cấp quản lý, Ban lãnh đạo Công ty
 • Trách nhiệm :

  1. Tham gia lập kế hoạch ngân sách / kế hoạch hoạt động của Công ty :

 • Xây dựng / lập kế hoạch ngân sách của công ty.
 • Tổng hợp thông tin, số liệu và báo cáo Ban lãnh đạo Công ty, Chủ sở hữu về tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ hoặc theo yêu cầu / chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.
 • 2. Chỉ đạo, kiểm soát toàn bộ công tác hành chính văn phòng của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau : văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ văn phòng Công ty, quản lý tài sản, lễ tân,

  3. Đầu mối tiếp nhận các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của Công ty để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo / đề xuất Cấp quản lý về phương thức giải quyết.

  4.Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau :

 • Quản lý và chỉ đạo thực hiện các công việc trong Phòng theo các mục tiêu / kế hoạch của công việc, trách nhiệm của Trung tâm trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật, quy định của Công ty, Techcombank.
 • Chịu trách nhiệm quyết định các công việc của Phòng đảm bảo các hoạt động của Phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ của Phòng;
 • Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty, Techcombank.
 • 5. Hỗ trợ Giám đốc trung tâm trong hoạt động tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau :

 • Quản lý nguồn lực (xây dựng định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho cán bộ nhân viên, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên) trong Phòng;
 • Xây dựng ngân sách hoạt động của Phòng theo kế hoạch hoạt động của Trung tâm đã được duyệt;
 • 6. Báo cáo cấp có thẩm quyền các công việc liên quan đến công tác hành chính văn phòng theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền với từng vụ việc.

  7. Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và / hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác liên quan đến hoạt động của công ty.

 • 8. Chỉ đạo, kiểm soát việc cung cấp, tổng hợp, xử lý các thông tin liên quan đến công tác hành chính văn phòng của công ty;
 • 9. Đề xuất xây dựng, sửa đổi các chính sách, quy định có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng, nhân sự. Tổ chức thực hiện việc xây dựng hoặc tham gia xây dựng, góp ý các quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến công tác hành chính văn phòng, nhân sự của Công ty theo kế hoạch được phê duyệt Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền.

  Yêu Cầu Công Việc

  III / Báo cáo công việc :

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp : Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ vận hành và Kiểm soát tuân thủ
 • Cấp báo cáo trực tiếp : Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp
 • Quan hệ nội bộ : Các đơn vị, phòng ban tại Công ty
 • Quan hệ bên ngoài :
 • Các Phòng ban nghiệp vụ của Techcombank;
 • Cơ quan Nhà nước, đối tác có liên quan.
 • IV / Kiến thức, kinh nghiệm :

  1.Bằng cấp / Nghiệp vụ : Đại học

  2.Kiến thức chuyên môn :

 • Am hiểu về TCB : Nắm được cơ bản về chính sách, hoạt động của TCB
 • Am hiểu về chức năng hoạt động của AMC : Nắm được các chức năng, hoạt động cơ bản của AMC
 • 3.Kinh nghiệm :

 • Chuyên môn : Tối thiểu 03-05 năm trong lĩnh vực liên quan
 • Quản lý : Tối thiểu 01 năm
 • 4.Ngoại ngữ (Tiếng Anh) : TOEIC 500

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký