Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ ĐVKD trực thuộc Hội sở (HO Support Specialist)
VIB
Ho Chi Minh City
15 ngày trước
 • Triển khai các chương trình kế hoạch hành động của Hội sở đến các Đơn vị kinh doanh đảm bảo đúng phạm vi và tiến độ đề ra;
 • Hỗ trợ các Đơn vị kinh doanh giải đáp thắc mắc về các chính sách thưởng kinh doanh, quy trình bán hàng dịch vụ, chính sách tín dụng và các công cụ quản lý bán hàng hiệu quả đồng thời tiếp thu và đề xuất các sáng kiến của Đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và năng lực bán hàng của Khối NHBL;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký