Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hiệu Quả Kênh Bán và Lực Lượng Bán
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
17 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Mục tiêu / Objective (3)

Hỗ trợ xây dựng, hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động bộ phận Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán Khối BB qua việc :

1. Hỗ trợ xây dựng, hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động hàng năm bộ phận Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán

2. Quản lý / hỗ trợ quản lý hiệu quả kênh bán, lực lượng bán (LLB), lực lượng hỗ trợ bán (LL HTB) trong phạm vi được phân công

Nhiệm vụ và Trách nhiệm chính / Key roles and accountabilities

1. Hỗ trợ xây dựng, hỗ trợ triển khai kế hoạch hành động hàng năm bộ phận Quản lý hiệu quả kênh bán và LLB :

 • Hỗ trợ xây dựng, hỗ trợ triển khai kế hoạch / chương trình hành động hàng năm bộ phận Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán
 • Hỗ trợ quản lý kết quả triển khai kế hoạch / chương trình hành động mảng Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán của Khối BB
 • 2. Quản lý / hỗ trợ quản lý hiệu quả kênh bán, LLB, LL HTB trong phạm vi được phân công :

 • Hỗ trợ phân bổ kế hoạch kinh doanh / KPI mảng BB xuống Miền / Vùng / CN / LLB, LL HTB
 • Giám sát, quản lý việc thực hiện KPI mảng BB của Miền / Vùng / CN / LLB, LL HTB trong phạm vi được phân công
 • Theo dõi, đánh giá, đo lường KPI của LLB / LL HTB trong phạm vi được phân công
 • Truyền thông về KPI, truyền thông kết quả đánh giá KPI định kỳ của Miền / Vùng / CN / LLB / LL HTB
 • Đề xuất các giải pháp, công cụ, chương trình khen thưởng, nhằm thúc đẩy hiệu quả của Miền / Vùng / CN / RM / LL HTB
 • Hỗ trợ xây dựng định biên LLB, LL HTB đến từng Miền / Vùng / CN
 • Tham gia phối hợp với SnD và HR trong việc :
 • Lên kế hoạch tuyển dụng LLB, LL HTB tổng thể

  Theo dõi kết quả triển khai kế hoạch tuyển dụng tổng thể

  3. Trách nhiệm khác

 • Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Quản lý hiệu quả kênh bán và LLB phân công
 • Báo cáo công việc / Reporting lines

 • Cấp lãnh đạo trực tiếp : Giám đốc Quản lý hiệu quả kênh bán và LLB
 • Cấp dưới báo cáo trực tiếp : không
 • Quan hệ nội bộ : các đơn vị khối BB, các đơn vị TCB liên quan (SnD, Finance, HR )
 • Quan hệ bên ngoài
 • 1. Bằng cấp :

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế / Tài chính / Ngân hàng / Quản trị kinh doanh
 • Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
 • 2. Kiến thức chuyên môn

  Hiểu cách thức xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động (KRA / KPI)

  Hiểu cách thức phân bổ chỉ tiêu kinh doanh

  3. Kinh nghiệm : Tối thiểu 3 năm tại các vị trí liên quan lĩnh vực quản trị kinh doanh / quản lý bán hàng / quản lý LLB / kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đối với KHDN

  4. Ngoại ngữ : tối thiểu TOEIC 550 hoặc tương đương

  B. Các kỹ năng chuyên môn

  Khả năng xây hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đối với kênh bán / LLB / LL HTB

  Khả năng phân bổ chỉ tiêu kinh doanh phù hợp cho kênh bán / LLB / LL HTB

  C. Năng lực cốt lõi

  C1. Năng lực cốt lõi chung

  Khả năng chủ động trong công việc

  Khả năng làm việc theo nhóm / tổ chức

  C2. Năng lực cốt lõi chuyên môn / đặc thù

  Kỹ năng phân tích định lượng

  Khả năng tư duy logic

  Khả năng làm việc hướng đến kết quả

  C3. Năng lực quản lý lãnh đạo

  Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

  Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

  Mức Lương Cạnh Tranh

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký