Chuyên gia quản trị dự án - Khối Dịch Vụ Ngân Hàng & Tài Chính Cá Nhân
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
2 ngày trước

Mục tiêu

 • Hỗ trợ xây dựng / triển khai kế hoạch / chương trình hành động hàng năm liên quan đến các dự án được phân công quản lý do PFS khởi tạo.
 • Hỗ trợ cho đầu mối khối PFS đang tham gia vào các dự án do các khối khác khởi tạo có liên quan đến khối PFS .
 • Trách nhiệm chính

  Hỗ trợ xây dựng, triển khai, quản lý các dự án do Khối PFS khởi tạo / chủ trì hoặc các dự án khối khác khởi tạo

 • Hỗ trợ quản lý danh mục các dự án, sáng kiến của Khối PFS được phân công phụ trách, bao gồm các dự án do Khối PFS khởi tạo / chủ trì và các dự án có liên quan đến Khối PFS;
 • hỗ trợ thực hiện theo dõi, báo cáo tổng thể danh mục dự án về tiến độ triển khai, phân bổ nguồn nguồn lực, ngân sách...

 • Hỗ trợ tư vấn, đề xuất giải pháp và làm đầu mối hỗ trợ các đơn vị trong nội bộ Khối PFS để làm việc, xây dựng các công cụ, tính năng mang tính ứng dụng công nghệ phục vụ cho dự án được phân công.
 • Hỗ trợ kiểm soát và giám sát tiến độ, chất lượng triển khai của các dự án do Khối PFS chủ trì / khởi tạo được phân công.
 • Hỗ trợ công tác chuyển giao / đào tạo chuyển giao các nội dung của dự án được phê duyệt cho các đơn vị liên quan (bên trong, bên ngoài Khối PFS)
 • Hỗ trợ xây dựng, đề xuất, phối hợp quản lý ngân sách xây dựng, triển khai các các dự án do Khối PFS khởi tạo / chủ trì được phân công một cách hiệu quả.
 • Xây dựng và tham gia truyền tải thông điệp thay đổi theo từng sáng kiến / dự án
 • Đào tạo và huấn luyện đội ngũ Chuyên viên cao cấp và Chuyên viên theo chuyên môn phù hợp với chuyên môn dự án / sáng kiến đang phụ trác
 • Trách nhiệm khác

  Các nhiệm vụ khác do Giám đốc văn phòng chuyển đổi khối PFS phân công theo từng thời kỳ.

  Yêu Cầu Công Việc

  Tốt nghiệp đại học hoặc cao học / MBA

  Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên có

  kinh nghiệm chuyển đổi / quản lý dự án

  TOEIC hoặc tương đương

  Quản lý thay đổi

  Khả năng tư duy chiến lược

  Hiểu biết về các lĩnh vực kinh doanh trong ngân hàng

  Năng lực cốt lõi

  Khả năng giao tiếp và truyền thông

  Khả năng tư duy logic giải quyết vấn đề

  Khả năng làm việc độc lập / theo nhóm

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký