HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động (Tổ dự án Basel II)
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Hà Nội, Việt Nam
1 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Lập kế hoạch công việc cá nhân trên cơ sở phân công công việc của Lãnh đạo Phòng / Khối;
 • Đánh giá, phân tích GAP (bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản chính sách) về quản trị rủi ro hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của LienVietPostbank so với yêu cầu của NHNN về Basel II và chuẩn mực Basel II;
 • Thực hiện nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện văn bản chính sách Quản lý rủi ro hoạt động theo Basel II và đề xuất các giải pháp để Ngân hàng tuân thủ theo hiệp ước vốn Basel II và Quy định của NHNN;
 • Triển khai công cụ quản lý rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II và quy định NHNN : (i) Thu thập và quản lý các sự kiện RRHĐ (LDC);
 • ii) Rà soát / nhận diện / đánh giá rủi ro trong các Quy định / quy trình / Sản phẩm ; (iii) Xây dựng chỉ số đánh giá rủi ro chính cho đơn vị (KRIs Key Risk Indicators); .

 • Nghiên cứu và triển khai tính vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động và đề xuất các giải pháp tuân thủ quy định NHNN và Hiệp ước vốn Basel II;
 • Thực hiện theo dõi tiến độ dự án Basel II và các công việc khác của Tổ dự án;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng / Khối.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế...
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tài chính; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc 01 năm trong lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động;
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng tham gia dự án Basel II / tiểu dự án liên quan rủi ro hoạt động;
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Kiến thức nghiệp vụ ngân hàng và khả năng tổng hợp hệ thống hóa kiến thức liên quan rủi ro hoạt động;
 • Hiểu biết về cơ cấu tổ chức và cơ chế phối hợp giữa các phòng ban trong ngân hàng;
 • Hiểu biết về chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị chức năng trong ngân hàng;
 • Chủ động trong công việc, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký