Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tín Dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
28 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Kiểm tra kiểm soát sau vay và hỗ trợ các bộ phận liên quan trong công tác giám sát khoản vay sau giải ngân bao gồm cả công tác cảnh báo và xử lý nợ;
 • đồng thời tổ chức, quản lý hoạt động của nhóm Kiểm soát tín dụng theo phân công công việc

  Nhiệm vụ Kiểm soát sau giải ngân

 • Thực hiện kiểm soát các báo cáo về việc kiểm soát sau giải ngân của các Chuyên viên trong Nhóm
 • Trực tiếp thực hiện kiểm soát các khoản giải ngân do Bộ phận vận hành tín dụng thực hiện, đảm bảo đúng và đủ với các điều khoản Khách hàng cam kết với Techcombank và tuân thủ theo quy trình, quy định của Techcombank và của Pháp luật
 • Trực tiếp kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu tín dụng bất thường và đề xuất các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro
 • Cảnh báo kịp thời các khoản vay có dấu hiệu nghi ngờ, bất thường hoặc chuẩn bị đến hạn tới Bộ phận Phân tích tín dụng và Vận hành tín dụng, Bộ phận Quản lý Khách hàng
 • Đưa ra ý kiến độc lập đối với các khoản nợ quá hạn về phương án xử lý, phương thức thực hiện để gửi tới các Cấp có thẩm quyền.
 • Thực hiện chế độ theo dõi đặc biệt các khoản vay / hạn mức tín dụng có dấu hiệu rủi ro hoặc đã chuyển sang NPL
 • Phối hợp với bộ phận Chính sách, Quản trị rủi ro để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, văn bản liên quan đến công tác kiểm soát sau vay;
 • đảm bảo tuân theo quy định và hạn chế tối đa rủi ro cho Techcombank.

 • Liên hệ với các bộ phận khác để giải quyết các nôi dung liên quan đến công tác quản lý nợ theo quy định của Techcombank.
 • Quản lý mục tiêu chung của Nhóm

 • Trực tiếp hướng dẫn và kiểm soát các báo cáo của Nhóm trước khi trình cho Giám đốc đơn vị.
 • Hỗ trợ các thành viên trong Nhóm trong việc trao đổi thông tin và làm việc với các Nhóm / Phòng ban khác liên quan đến công việc.
 • Đào tạo, huấn luyện thành viên trong Nhóm đảm bảo các kỹ năng và và kiến thức để thực hiện tốt công việc tín dụng.
 • Dẫn dắt Nhóm hoàn thành các mục tiêu của Nhóm cũng như của từng thành viên trong Nhóm
 • Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Kiểm soát tín dụng nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan
 • Am hiểu các kiến thức về nghiệp vụ tín dụng
 • Nguyên tắc cơ bản của tài chính doanh nghiệp
 • Nguyên tắc cơ bản của phân tích tài chính, bảng cân đối , báo cáo thu nhập , chuyển tiền
 • Hiểu tổng quát về cho vay và tín dụng
 • Quản lý nợ xấu và phương án thu hồi
 • Tiếng Anh tốt
 • Mức Lương Cạnh Tranh

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký