Chuyên gia Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ
VIB
Ho Chi Minh City
17 ngày trước

Triển khai công việc

 • Thiết kế và triển khai các quy trình & các biện pháp kiểm soát an ninh cần thiết để bảo vệ hệ thống thông tin và các tài sản khác
 • Xây dựng và duy trì chương trình tuân thủ để đảm bảo các thiếu sót về kiểm soát được phát hiện & xử lý kịp thời
 • Phân tích nhu cầu và đề xuất giải pháp an ninh công nghệ liên quan đến quy trình & chính sách
 • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng & triển khai dự án về an ninh thông tin & CNTT
 • Xây dựng và tham gia vào các dự án an ninh khi được yêu cầu
 • Thiết lập, phối hợp và duy trì kế hoạch đánh giá điểm yếu và kiểm thử xâm nhập từ bên trong và bên ngoài
 • Quản trị rủi ro :

 • Thiết lập / đóng góp xây dựng chính sách để quản trị rủi ro hiệu quả
 • Phát hiện, giám sát và triển khai kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động Đảm bảo tuân thủ chính sách & quy trình VIB cũng như các quy định luật pháp liên quan
 • Triển khai & báo cáo về các thiếu sót trong hoạt động kiểm soát được phát hiện thông qua khung kiểm soát nội bộ.
 • Dịch vụ khách hàng :

 • Không ngừng tìm kiếm và nhanh chóng thực hiện các cơ hội cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm của khách hàng.Thực hiện mô hình Khách hàng là Trọng tâm trong BTS và trong mọi thời điểm khi làm việc với các khách hàng trong nội bộ VIB.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký