Engineer - Design
Microchip Technology Inc.
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh ,VN
15 ngày trước

Job Description

 • Developing embedded flash IP products with Super-flash technologies Doing analog block design and simulation
 • Doing full chip integration and simulation
 • Collaborating with layout engineers in the physical design to verify post-layout circuit function
 • Job Requirements :

  1+ year’s analog / memory design experience

  Understanding the operation of MOSFET and basic analog blocks

  Familiar with circuit design on Cadence tools

  Familiar with HSPICE / HSIM / XA simulation tools

  Knowledge of semiconductor technology is preferred

  Some experience of layout is a definite advantage

  Knowledge of flash memory or other NVM design is a definite advantage

  BSEE minimum, MSEE or Ph.D. EE

  Preferred good English communication

  Skills Required : Design, R & D, Simulation

  Design, R & D, Simulation

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký