Web Developer
Isobar
Ho Chi Minh City
31 ngày trước

Job Description :

We are seeking someone who is a motivated and dedicated web developer to work on various e-commerce projects for well-known brands.

You will work under the supervision of Technical Manager and in collaboration with other members.

Skills :

 • Backend developing in Demandware, a leading e-commerce system. (After recruited, candidates will be trained in development with Demandware).
 • Develop dynamic enhanced e-commerce web experiences
 • Develop customer-specific web-based applications, systems integrations and custom application development
 • Apply technical skills in both front and back-end environments
 • Hiring Requirements :

 • Previous experience in back-end development ( JavaScript / Node.js / ASP.NET / C# / C++ / Java / PHP etc.) is a strong plus
 • Experience in web development
 • Experience working with jQuery and a number of jQuery plug-ins
 • Ability to understand third party Javascript code and customize them as needed
 • Experience with Ajax applications
 • Experience with MVC and templating
 • Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký