BA/QA Analyst
Talent Network
Việt Nam
10 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc 5+ years experience

 • Experience in Wealth Management / Investments Management / Asset Management domain.
 • Support application testing utilizing both manual and automated testing tools ;
 • Good knowledge of Oracle SQL, Ability to write SQL scripts independently. Should be familiar with Oracle database concepts.
 • Support the development and implementation of business and applications systems testing strategy and framework, including functional, system integration;
 • GUI testing, regression testing and smoke testing.

 • Defining test strategy test planning.
 • Experience with testing tools, techniques, processes, methodologies will be preferred.
 • Experience working in Agile software development methodologies.
 • Good Quality adhere to Schedule of deliverables.
 • Good Team player. Collectively working towards Team Project goals.
 • Experience of working with Onsite Offshore teams for ensuring quality delivery.
 • Excellent knowledge of QA Process set up, identify template metrics.
 • Excellent communication skills.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký