Software Engineer, CS Platform (PHP)
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
5 giờ trước

Mô tả công việc

 • Develop web pages (front-end and back-end) using PHP Laravel, CodeIgniter framework
 • Integrate HTML templates with server through RESTFul APIs using Lumen
 • Implement business logic at both server and client sides.
 • Optimize and speed up existing web pages
 • Support team to implement some server APIs using Node or PHP
 • Maintain source code, fix bugs and implement new features into available projects
 • Yêu cầu

 • 1 or 2 years of experience working PHP Laravel, Lumen
 • Must understand client-server model
 • Strong Javascript / jQuery / CSS skills
 • Strong MySQL skills and structure DB
 • Research skills is a plus
 • Knowledge of OOP is a plus
 • Knowledge of Angular4 is a plus
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký