CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Ho Chi Minh
9 ngày trước
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Job Description

  1.Thực hiện xây dựng, bảo trì và phát triển các dự án phần mềm (Trọng số 70%)

 • Tiếp nhận các dự án được phân công từ trưởng phòng.
 • Phối hợp với trưởng nhóm để đánh giá kế hoạch thực hiện cho từng dự án.
 • Thực hiện dự án theo kế hoạch.
 • Tìm hiểu nhu cầu người dùng thông qua tài liệu URD, SRS và các tài liệu phân tích khác.
 • Phối hợp chặt chẽ với phòng dịch vụ & điều phối dự án CNTT để đảm bảo tính đúng đắn khi thực hiện các yêu cầu
 • Báo cáo quá trình thực hiện dự án cho trưởng nhóm lập trình / trưởng bộ phận.
 • Thực hiện kiểm thử và đóng gói phần mềm sau khi hoàn thành dự án.
 • 2. Hỗ trợ triển khai các hệ thống phần mềm (Trọng số 20%)

 • Hỗ trợ triển khai dự án phần mềm đã phát triển theo sự điều phối của trưởng bộ phận.
 • Tham giá quá trình cài đặt cấu hình database, application, report server
 • Báo cáo quá trình hỗ trợ triển khai cho trưởng bộ phận
 • 3. Hỗ trợ Đào tạo (Trọng số 10%)

 • Hỗ trợ hướng dẫn UAT cho nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ đào tạo, tập huấn các cá nhân, bộ phận sử dụng phần mềm.
 • QUYỀN LỢI / MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

 • Chế độ đãi ngộ cạnh tranh.
 • Lương tương xứng năng lực. Thưởng hấp dẫn, bao gồm : Tháng 13, 14, 15. Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty .
 • Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện tốt hơn Luật quy định.
 • Bảo hiểm tai nạn, kiểm tra sức khỏe định kì cho toàn bộ nhân viên.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.
 • Chế độ đào tạo : Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
 • Các họat động tập thể : Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghỉ mát
 • Job Requirement

 • Bằng cấp : Đại học- Chuyên ngành : Công nghệ thông tin
 • Số năm kinh nghiệm liên quan : 2 năm trở lên.
 • Kỹ năng tư duy logic
 • Kỹ năng trình bày
 • Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng tìm hiểu, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Am hiểu về :
 • Web technologies : Servlet, JSP, Spring MVC, Seam, JSF, GWT, Sencha

  Web UI : HTML, CSS, Javascript, JQuery

  Backend framework : Spring, EJB, Seam

  Database : Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, H2, Derby, SQL Server

  Middleware technologies : JMS, Integration framework such as Spring Integration, Camel, Jboss Drools, Virtual Database (Jboss Teiid).

  Server / Client side programing for background processes : Netty, JPos

  Partner connection : Socket, Webservice, Restful

  Event processing : Esper, Jboss Drools

  Scripting : Groovy, Beanshell

  Indexing : Apache Lucene, Hibernate Search, Apache Solr

  Other technologies : SMPP, Mail Service, Socket ISO8583, BPM, Quartz, GIS, JasperReport, HSM, EhCache, JPA, Hibernate, JMX, Regex, Ldap, Hazelcast, GridGain.

  Application Server : JBOSS, TOMCAT, Oracle Weblogic

  Development environment : Eclipse, STS, SVN, Maven, Hudson, Sonar, Nexus

  Testing : JUnit, JMeter, Selenium

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký