Bình Dương - Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Đồng Nai, Việt Nam
8 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động của nhóm gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của phòng
 • Tham mưu và tham gia trong việc quản lý, điều hành hệ thống, xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn trong phạm vi hoạt động của nhóm
 • Tổ chức đội ngũ CBNV thực hiện các công việc hàng ngày theo kế hoạch đã được đề ra :
 • Quản lý định hướng cho đội ngũ nhân viên trong công việc hàng ngày, hoạch định nguồn lực, tuyển dụng, đào tạo, thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của các cá nhân theo quy trình & quy định của SHBF nhằm góp phần giúp các nhân viên đạt được các mục tiêu và hiệu suất đã đề ra
 • Phân công, đôn đốc các thành viên thuộc nhóm thực hiện công việc được giao và trực tiếp tiếp nhận báo cáo và tiến trình, hiệu quả công việc cũng như giám sát việc thực hiện phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 • Liên tục đo lường hiệu quả của việc triển khai các kế hoạch, điều chỉnh và thực thi các hành động cần thiết để nâng cao hiệu quả khi cần thiết
 • Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của nhóm.
 • Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các CBNV để thảo luận và tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm mục tiêu quản lý kết quả công việc.
 • Chịu trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên trong nhóm báo cáo trực tiếp cho vị trí công việc này và thực hiện theo dõi, rà soát kết quả nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng
 • Chịu trách nhiệm ra các quyết định trong phạm vi và quyền hạn.
 • Phát triển nhân viên (Huấn luyện, Tư vấn, Động viên)
 • Xây dựng một môi trường thuận lợi giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc động viên khuyến khích người lao động và phát triển nghề nghiệp.
 • Có các hành động khen thưởng, kỷ luật kịp thời, phù hợp.

 • Nâng cao kiến thức, kinh nghiệm của SHB FC thông qua việc xây dựng và thực hiện các chương trình kèm cặp về kỹ năng và kiến thức liên quan đến hoạt động của nhóm cho đội ngũ nhân viên.
 • Phối hợp với Phòng Nhân sự trong việc xác định các nhu cầu đào tạo phù hợp cho đội ngũ nhân viên.
 • Sẵn sàng ứng dụng cái mới vào quản lý sự thay đổi
 • Đề xuất các ý tưởng nhằm cái tiến quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc
 • Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với các đơn vị khác trong đơn vị để thảo luận về tiến độ triền khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm mục tiêu quản lý kết quả công việc.
 • Giám sát việc tìm kiếm và bán các sản phẩm của Khối cho KH có nhu cầu vay tiền tiêu dùng (mua xe máy, kim khí điện máy, vay tiền mặt), vay kinh doanh.
 • Triển khai các chương trình tiếp thị / các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần.
 • Triền khai các chương trình chăm sóc khách hàng do SHB FC tổ chức
 • Xây dựng và tổ chức đội ngũ nhân viên bán hàng
 • Giám sát việc thực hiện quy định / hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung của SHB FC và pháp luật Việt Nam
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp trung cấp các ngành kinh tế, tài chính tín dụng, ngoại thương, maketing, các ngành liên quan hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành khác.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Kiến thức về đối thủ cạnh tranh
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán
 • Tính chủ động
 • Tính liêm trực trong công việc
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Giải quyết vấn đề
 • Khả năng lãnh đạo
 • Kỹ năng phát triển con người

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký