Kiểm Soát Viên Nội Bộ
Bảo mật
Hồ Chí Minh, Việt Nam
23 giờ trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Thực hiện các công việc của Kiểm soát viên nội bộ theo phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban Thư ký HĐQT (trừ những công tác do HĐQT trực tiếp giao);
 • Phối hợp tham mưu, theo dõi, giúp việc cho HĐQT thực hiện công tác kiểm soát nội bộ gồm :
 • Việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của HĐQT / ĐHĐCĐ; hỗ trợ các bên liên quan trong quá trình triển khai các chính sách, quyết định do ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành trong lĩnh vực quản lý, đầu tư tài chính;
 • Hỗ trợ HĐQT phân tích, đánh giá các rủi ro và đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quá trình quản lý Tổng công ty;
 • Tham mưu thiết lập hệ thống chỉ tiêu báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của HĐQT thuộc thẩm quyền theo quy định;
 • Lưu trữ, cung cấp, kiểm soát thông tin liên quan đến báo cáo tài chính, báo cáo Người đại diện của Công ty mẹ và các Đơn vị trực thuộc cho HĐQT.
 • Tổng hợp, đánh giá các thông tin báo cáo để HĐQT tham khảo trong quá trình quản lý;
 • Phối hợp Dự thảo Báo cáo Kiểm tra giám sát và các Báo cáo khác gửi Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 • Lập các chương trình kiểm tra, giám sát của HĐQT và làm đầu mối triển khai sau khi đã được HĐQT phê duyệt;
 • Trực tiếp giúp việc cho Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực công tác phù hợp với nhiệm vụ được mô tả;
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ công việc theo nhiệm vụ được phân công và tham gia hoàn thiện hồ sơ lưu trữ chung của Ban Thư ký;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT và Lãnh đạo Ban yêu cầu.
 • Yêu cầu công việc

 • Trình độ : Đại học trở lên, có kiến thức về Tài chính Kế toán, Quản trị doanh nghiệp, hiểu biết về pháp luật Doanh nghiệp.
 • Ngoại ngữ : Sử dụng thành thạo Tiếng Anh
 • Tin học : Biết sử dụng các ứng dụng vi tính văn phòng, thiết bị văn phòng
 • Kinh nghiệm : 05 năm trở lên
 • Kỹ năng : Có tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong công việc
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký