Chuyên viên cao cấp Thu hồi Nợ KHDN
VIB
Ha Noi
2 ngày trước
 • Hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao (thu nhập từ việc quản lý và thu hồi các khoản Bad book, nợ đã sử dụng dự phòng, chi phí vốn của khoản vay, chỉ tiêu thu hồi lãi khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 và lãi của khoản nợ nhóm 1 có rủi ro cao, thu nhập từ các khoản nợ đã xuất ngoại bảng...)
 • Thực hiện các biện pháp để hạn chế gia tăng nợ quá hạn và dịch chuyển nhóm nợ, đặc biệt hạn chế dịch chuyển nhóm nợ từ nhóm 1 lên nhóm 2 đối với các khách hàng được phân công quản lý;
 • Thực hiện thu hồi nợ, xử lý nợ bằng các biện pháp nghiệp vụ gồm : Đôn đốc, khởi kiện, tố cáo, thi hành án, thu hồi tài sản bảo đảm...;
 • Quản lý số lượng các khoản nợ quá hạn bằng cách tích cực giảm số lượng Khách hàng thuộc danh sách badboook và Khách hàng nhóm 2 5 thuộc danh sách goodbook được phân công quản lý;
 • Phối hợp với các bên liên quan thực hiện cập nhật các tác nghiệp thu hồi nợ và kết quả làm việc trong ngày lên phần mềm quản lý nợ;
 • thực hiện rà soát kết quả thu hồi nợ / KPI hàng tháng; cung cấp thông tin báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lý;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký