Chuyên viên cao cấp sản phẩm Bảo hiểm - Khối Bảo hiểm
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
6 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Chuyên viên sản phẩm sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc và bộ phận để xây dựng, tổ chức, triển khai, quản trị các sản phẩm Bảo hiểm (sản phẩm độc lập, sản phẩm đóng gói, sản phẩm kết hợp ) đảm bảo việc thực thi chiến lược

1. Thực thi công việc

 • Thực hiện các công việc và nhiệm vụ được giao theo nhu cầu của các Giám Đốc trong mảng sản phẩm bảo hiểm.
 • Hỗ trợ thực thi việc thu thập thông tin, lưu trữ tài liệu chung của mảng sản phẩm bảo hiểm
 • Tham gia hỗ trợ và thực hiện trong quá trình xây dựng các quy trình làm việc, các tiêu chí vận hành
 • Hỗ trợ thực hiện soạn thảo và in ấn thu xếp tài liệu và tổ chức lợp học, điều phối lớp học cho giám đốc đào tạo.
 • Hõ trợ xây dựng quy trình tiêu chí về trải nghiệm khách hàng.
 • Làm các công việc hành chính, văn phòng, điều phối nội bộ.
 • 2. Hoạt động đào tạo

 • Tham gia chuẩn bị tài liệu, sắp xếp lớp học, liên lạc học viên .
 • Phối hợp với các bộ phận, khối có liên quan đê Theo dõi kết quả đào tạo và tiến trình đào tạo
 • Hỗ trợ các giám đốc để thúc đẩy kinh doanh và phát triển sản phẩm.
 • 3. Phát triển và quản lý con người

 • Không áp dụng
 • Xây dựng Lộ trình phát triển nghề nghiệp cá nhân.
 • 4. Các công việc khác theo yêu cầu của các Giám Đốc sản phẩm

  Yêu Cầu Công Việc

  Tốt nghiệp Đại học

  Chứng chỉ nghề được công nhận

  TOEIC (405-600)

  Ưu tiên : Ứng viên Am hiểu về sản phẩm bảo hiểm, ận hành bảo hiểm, vận hành ngân hàng. Có khả năng về quản lý hành chính văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và làm tài liệu

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký