Tổ Trưởng Tổ Lắp Ráp /Assembly Team Leader
iGlocal Resource JSC
Đồng Nai, Việt Nam
5 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Giới thiệu công ty :

Là công ty 100% vốn của Pháp chuyên sản xuất các sản phẩm bằng da cao cấp (túi xách, ví, cặp,...) cho thị trường quốc tế, được thành lập từ năm 2005, trụ sở tại KCN Long Thành (Đồng Nai)

Làm việc tại Đồng Nai.

Mô tả công việc :

1. Quản lý chuyền may (10-40 công nhân) / Line management (10-40 workers)

2. Đào tạo và nâng cấp kỹ năng tay nghề cho công nhân lắp ráp (thủ công, may), thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động / Training and upgrading skills of workers (manual workers, sewers), taking measures to ensure labor safety

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng, sản lượng hàng ngày của tổ. / Being responsible for the quality and daily output of the team

4. Đảm bảo tính kỷ luật and vệ sinh khu vực làm việc / Ensure discipline in your team and keep clean work area.

5. Đánh giá hiệu quả công việc của các công nhân dưới quyền / Evaluate the performance of workers

6. Kiểm tra, kiểm soát các quy trình sản xuất đảm bảo chỉ đạo của cấp quản lý và kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc và chính xác.

Inspecting and controlling production processes to ensure that management and technical guidance is strictly and accurately implemented

7. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất và giao hàng theo yêu cầu của Quản đốc / Implement the plan production and goods delivery at the request of Production Manager

Nhiệm vụ chính / Key Missions :

1. Tổ chức các hoạt động sản xuất của chuyền lắp ráp / Organize production activities (assembly)

2. Hướng dẫn, đào tạo chuyền may theo rập và mẫu / Guiding and training the team to produce as per pattern

3. Điều tiết lao động, sắp xếp công việc theo định biên đã được duyệt dựa trên cơ sở quy trình công nghệ và trang thiết bị máy móc hiện có.

Arrange the line, execute assembly activities according to approved criteria, based on special process for each model and existing equipment /

4. Hướng dẫn công việc cụ thể cho từng công nhân và đảm bảo rằng công nhân đã hiểu và thực hiện đúng yêu cầu / Provide specific work instructions for each worker and ensure that workers understand and comply with the requirements

5. Căn cứ vào khả năng lao động, tay nghề của công nhân để bố trí công việc trên từng công đoạn phù hợp với tay nghề công nhân và phù hợp với quy trình chuyền.

Based on the labor capacity and skills of the workers to arrange work on each stage suitable to the workmanship and suitable with the process.

6. Theo dõi, kiểm tra thường xuyên các công việc và nhiệm vụ của các công nhân viên dưới quyền nhằm đảm bảo nhân viên trong chuyền thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao / Regularly

monitor and supervise the work and duties of workers to ensure that each staff in the work line performs the functions and duties assigned to them

7. Nắm bắt kỹ thuật chắc, phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh trong chuyền.

Understand clearly technical specifications, quicly feedback and provide technical support to solve issues that arise in the team

8. Giám sát Công nhân của mình tuân thủ đúng quy tắc, quy định và hệ thống của Công ty. / Monitoring your workers to comply with the Compan rules, regulations and system.

9. Đào tạo, nâng cao tay nghề nhân viên trong công việc. / Training, enhancing staff skills on the work.

10. Hướng dẫn công nhân sử dụng công cụ làm việc, thiết bị, máy may / Guide workers to use work tools, equipment, sewing machines

11. Động viên nhân viên trong công việc, biết lắng nghe và hiểu / Motivate workers, capacity of listening and understanding

Trách nhiệm / Responsabilities :

 • Phân công tổ và kiểm tra việc tuân theo quy trình tiêu chuẩn chất lượng / Assign the team and inspect the compliance with the quality standard process
 • Đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện mẫu mới khi có sự thay đổi / theo đơn hàng / Training, coaching workers to produce new models or whenever there is any modification.
 • Hoàn thành công việc lắp ráp kịp lịch giao hàng / Complete the assembly work in time for delivery
 • Thực hiện công việc hỗ trợ khác khi có yêu cầu cùa Quản đốc Sản xuất / Perform other support when required by the Production Manager
 • Yêu cầu công việc

 • Có kinh nghiệm / kiến thức kỹ thuật về hàng da, yêu thích công việc / Having experience / technical knowledge of leather goods, loving the job
 • Nghiêm ngặt, có óc tổ chức, lãnh đạo / Strict, well organized, leadership skills
 • Giao tiếp tốt / Good communication skills
 • Có kỹ năng đào tạo huấn luyện nhân viên / Coaching, training skills
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký