Business System Analyst
Talent Network
Việt Nam
9 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc 1.Excellent requirements gathering, elicitation, documentation skills

2.Deep understanding of BSA deliverables like BRDs, FSD, and assist in technical design documentation

3.Act as a liaison between the business and IT

4.Ability to interact with business teams to gather requirements

5.Excellent communication skills

6.Should have some experience gathering reporting ETL requirements

7.Should be analytical, and have good data analysis skills

8.Domain experience of gaming, hospitality, or marketing a plus but not required

Ứng tuyển
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Ứng tuyển
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký