QA Manager | Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
MegaCEO.com
Bình Dương, Việt Nam
2 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Our client is an FDI manufacturing company, now looking for a QA Manager in Tay Ninh :

 • Assist the department manager to establish and control the factory quality system
 • Set up flow, methods and standards for input and material testing
 • Establish flow, semi-finished products inspection methods and standards
 • Set up flow, methods and standards for testing finished products
 • Instruct and train staff on standards
 • Control and approve all products at the beginning of production stages
 • Control and process all quality abnormalities at the middle and the end of production
 • Control quality review and feedback of CAP results
 • Manage staffs in the department
 • Age : Over 35
 • Academic level : College / University degree
 • Experience : At least 5 years of working experience in an equivalent position in Garments industry
 • Experience in negotiating with the third parties for quality issues
 • Language : Good command of English
 • Good computer skills
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký