Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Quản lý tài sản
VIB
Ho Chi Minh City
2 ngày trước
 • Quản lý dữ liệu hệ thống tài sản và công cụ lao động toàn hệ thống. Triển khai kế hoạch trang bị thiết bị tài sản của toàn hàng định kỳ.
 • Điều phối tài sản hạng mục trực tiếp quản lý để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý chi phí.
 • Triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tài sản theo định kỳ.
 • Triển khai công tác quản lý thiết bị tài sản tại đơn vị sử dụng và tại kho tài sản của VIB một cách hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo công tác logistics và chuỗi cung ứng diễn ra liên tục.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tài sản theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Đơn vị / Người sử dụng.
 • Theo dõi dữ liệu và hệ thống quản lý tài sản tập trung.
 • Tổ chức và triển khai công tác kiểm kê tài sản định kỳ. Phối hợp với Ban tài chính (FS) trong việc xử lý tài sản thừa / thiếu.
 • Triển khai, vận hành và hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tài sản và công cụ lao động trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện các tác vụ cấp mới, thu hồi, điều chuyển thanh lý TS CCLĐ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý giao.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký