Chuyên viên Cao cấp Tái thẩm định SME
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
8 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

  Thẩm định hồ sơ tín dụng của các khách hàng thuộc phân khúc SME, đảm bảo đánh giá và quản lý được các rủi ro, đệ trình các chuyên gia phê duyệt có thẩm quyền.

 • Ghi nhớ và thấu hiểu các chính sách tín dụng của Techcombank đối với khách hàng thuộc phân khúc SME và sản phẩm chuẩn, và có thể diễn giải nội dung áp dụng chính sách vào từng hồ sơ tín dụng cụ thể.
 • Xem xét, kiểm tra hồ sơ tín dụng của khách hàng thuộc phân khúc SME và sản phẩm chuẩn do chi nhánh gửi đảm bảo đầy đủ danh mục hồ sơ theo quy định và phù hợp / logic về nội dung hồ sơ với báo cáo của chi nhánh, kiểm soát xếp hạng khách hàng nếu có.
 • Yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ / thông tin (nếu thấy cần thiết) để đảm bảo hồ sơ của khách hàng đầy đủ, phù hợp và đảm bảo tính pháp lý
 • Trên cơ sở hồ sơ nhận được, thực hiện :
 • Đánh giá / phân tích tổng quan về tư cách khách hàng, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính.
 • Thẩm định / đánh giá tính khả thi / hiệu quả trong phương án kinh doanh / dự án đầu tư của khách hàng, tính hợp lý về nhu cầu của khách hàng với các dịch vụ của Techcombank.
 • Thẩm định / đánh giá tính pháp lý, mức độ an toàn, khả năng thu hồi của các biện pháp / tài sản đảm bảo.
 • Đánh giá tính hợp lý, hiệu quả / lợi ích tài trợ của Techcombank cho khách hàng theo các đề xuất của chi nhánh.
 • Phát hiện và đánh giá được các rủi ro có thể phát sinh, đề xuất các biện pháp tài trợ phù hợp nhằm khắc phục / giảm trừ được các rủi ro cho Techcombank.
 • Lập báo cáo tái thẩm định về khách hàng thuộc phân khúc SME và sản phẩm chuẩn đệ trình các chuyên gia phê duyệt có thẩm quyền xem xét hoặc tự phê duyệt trong mức ủy quyền được phép.
 • Tuân thủ các yêu cầu về thời gian, chất lượng xử lý hồ sơ.
 • Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các yêu cầu của cấp phê duyệt đối với các khoản vay. Kịp thời phát hiện những vi phạm và các dấu hiệu ảnh hưởng đến mức độ an toàn của khoản vay, trình cấp có thẩm quyền xử lý.
 • Phối hợp thực hiện các chương trình credit review và các chương trình đánh giá chất lượng tín dụng khác của hệ thống.
 • Hướng dẫn / kèm cặp / hỗ trợ đào tạo các cán bộ thẩm định mới trong công tác tìm hiểu hệ thống, thao tác nghiệp vụ theo yêu cầu công việc chung.
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng / Phó phòng.
 • Tham gia phối hợp, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong công tác thẩm định khách hàng (nếu cần thiết và theo phân công của lãnh đạo)
 • Ghi nhận các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp với quy trình, quy định chung. Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các quy trình / quy định / sản phẩm tín dụng
 • Tham gia đào tạo và tư vấn cho các đơn vị quan hệ khách hàng trong hệ thống
 • Công tác khác theo yêu cầu của các cấp quản lý
 • Yêu Cầu Công Việc

  Tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực / ngành liên quan đến tài chính / ngân hàng và thẩm định doanh nghiệp

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký