Chỉ huy trưởng
FECON
Quảng Ngãi
14 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép
 • Mô Tả Công Việc

 • Quản lý, điều hành công tác thi công tại hiện trường
 • Quản lý tổng thể công việc thi công tại hiện trường Tham gia họp kick-off triển khai dự án do giám đốc dự án tổ chức Phân tích đánh giá năng lực thực hiện dự án, lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án được giao Đề xuất nhân sự thực hiện dự án , dự thảo nội quy công trường Xây dựng KPI cho dự án Tổ chức triển khai thực hiện dự án Kiểm soát sự thay đổi và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án Tổ chức các cuộc họp giao ban hằng ngày, tuần ở công trường để phân công và kiểm tra công việc Báo cáo công việc hằng ngày, tuần cho PM Lập báo cái tổng kết công việc thực hiện sau dự án, tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các dự án sau Triển khai ERP tại dự án.
 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường Lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, WBS Đánh giá và điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi so với kế hoạch đã được phê duyệt
 • Quản lý chất lượng Lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch QLCL đảm bảo chất lượng thực hiện dự án bao gồm hệ thống QA / QC, đào tạo, hướng dẫn QC công trường, phương pháp kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu thi công.
 • Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế và các hồ sơ liên quan đến dự án theo thẩm quyền Kiểm tra và ký duyệt các hồ sơ chất lượng từ QC trước khi trình

 • Quản lý an toàn
 • Chịu trách nhiệm về an toàn lao động tại hiện trường
 • Tổ chức hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện an toàn của các kỹ sư ban điều hành, các đội thi công, nhà thầu phụ
 • Quản lý rủi ro Lập kế hoạch quản lý rủi ro Cùng với các bên liêu quan uớc đoán các rủi ro có thể xảy ra tại hiện trường, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro để phòng ngừa và báo cáo cho PM để cùng kiểm soát thực hiện
 • Quản lý chi phí Lập kế hoạch chi phí của dự án trình cấp trên phê duyệt Cùng với nhân viên QS kiểm soát việc thực hiện chi phí của dự án đảm bảo không phát sinh chi phí so với kế hoạch được duyệt Tính toán kiểm tra các giá trị phát sinh trình PM và cùng với PM đàm phán với bên A Theo dõi các mốc hoàn thành của dự án, lên kế hoạch làm việc với các bên liên quan để nghiệm thu, thanh toán và đốc thúc thanh toán Tổng kết chi phí thực hiện dự án, rút kinh nghiệm về quản lý chi phí sau từng dự án
 • Quản lý nhân sự dự án Lập kế hoạch nhân sự cho dự án Xây dựng OBS, RAM cho dự án Hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát các SE, QA / QC, cán bộ kỹ thuật các đội về các kỹ năng, kiến thức cần thiết để thực hiện các công việc tại hiện trường Đánh giá chất lượng nhân sự tại dự án, báo cáo bộ phận nhân sự công ty và ban giám đốc
 • Quản lý truyền thông .
 • Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án
 • Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan.
 • Định kỳ báo cáo ban lãnh đạo về việc thực hiện truyền thông dự án
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Đại học các ngành xây dựng
 • Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Chỉ huy trưởng
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty
 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch : giỏi
 • Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng : giỏi
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký