Chuyên viên cao cấp Sản phẩm tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
28 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng, phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm phụ trách nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch kinh doanh, nhu cầu thị trường và thực tế triển khai.
 • Xây dựng, điều chỉnh và quản lý mô hình giá, phí của các sản phẩm tín dụng, chương trình kinh doanh do mình quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất và cạnh tranh nhất.
 • Xây dựng và quản lý các quy trình, chính sách, hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm phụ trách.
 • Tổ chức / phối hợp với các bộ phận để nghiên cứu thị trường, survey khách hàng, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, hợp tác đối tác đưa ra sản phẩm và chính sách tốt nhất, cạnh tranh nhất đến khách hàng.
 • Theo dõi kết quả và quản trị hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm phụ trách.
 • Ttham gia với đơn vị Quản trị rủi ro trong việc xây dựng các chính sách quy trình liên quan đến công tác Quản trị rủi ro như hệ thống cảnh báo sớm, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, thu hồi nợ, quản lý Tài sản bảo đảm.
 • Chủ động đề xuất và tham mưu các giải pháp, sáng kiến đến cấp quản lý và các đơn vị chức năng khác để khai thác tối đa những tiềm năng của thị trường, giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh hay các rủi ro trong quá trình thực hiện.
 • Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ đơn vị kinh doanh trong quá trình triển khai sản phẩm.
 • Hỗ trợ đào tạo các khóa học về sản phẩm trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng KHDN
 • 1. Kiến thức

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm tín dụng KHDN; hoặc
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí bán hàng trực tiếp cho KHDN (Chuyên viên quan hệ KHDN, Chuyên viên thẩm định KHDN, .
 • và các vị trí tương đương).
 • Tiếng Anh tốt
 • Thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng : Word, Excel, Powerpoint
 • 2. Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng viết sản phẩm, quy trình, tờ trình và soạn thảo các văn bản
 • Khả năng cập nhật văn bản, nắm bất các quy định, quy trình, chính sách liên quan đến tín dụng
 • Nguyên tắc cơ bản của tài chính Doanh nghiệp, phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập
 • 3. Năng lực cốt lõi

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng làm việc theo nhóm / Tổ chức
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng làm việc chi tiết
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký