Chuyên viên Quản lý Tín dụng - Bp. Chính sách
Ngân hàng TMCP An Bình
Hồ Chí Minh, Việt Nam
14 ngày trước

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :

 • Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, quy định chính sách tín dụng của ABBANK và các Ngân hàng khác, các quy định của NHNN / pháp luật về hoạt động tín dụng Ngân hàng, tình hình thực tế hoạt động tín dụng tại ABBANK, từ đó xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi quy trình và các hướng dẫn có liên quan đến hoạt động tín dụng trên toàn hệ thống ABBANK;
 • Rà soát, cập nhật tình hình thực hiện các quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ tín dụng tại các Đơn vị kinh doanh để cập nhật, sửa đổi bổ sung các hướng dẫn trong hoạt động tín dụng phù hợp;
 • Phối hợp với Bộ phận Báo cáo thống kê xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi chính sách, quy trình và các hướng dẫn về phân loại nợ, trích lập dự phòng, báo cáo thống kê trên toàn hệ thống ABBANK;
 • rà soát dữ liệu T24 với các thông tin NHNN quy định báo cáo định kỳ và đột xuất, phản ánh đến Trung tâm Phát triển & Quản lý Ứng dụng, các Khối Phòng Ban tại Hội sở : Khối Quản lý Rủi ro, Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Khách hàng Cá nhân, Khối Dịch vụ Hỗ trợ .

 • đưa ra các phương án thực hiện để đảm bảo dữ liệu T24 được hoàn thiện, đáp ứng theo quy định báo cáo thống kê của NHNN;
 • Phối hợp với Phòng Giám sát Tín dụng triển khai và phổ biến các quy trình giám sát tín dụng.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp / Quản lý Rủi ro Tín dụng hoặc nghiệp vụ tương đương.
 • Nắm vững các quy định / chính sách / quy chế liên quan đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng.
 • Có nghiệp vụ trong việc nhận diện, đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng và đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro.
 • HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN :

  Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo M ẫu ứng tuyển gửi về email : vinhhx abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm :

  Địa điểm Chức danh ứng tuyển Họ & tên

  Vd : HCM CV Chinh sach QLTD Nguyen Van A)

  THỜI HẠN ỨNG TUYỂN :

  Đến hết ngày 20 / 03 / 2018

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký