HO - Khối Pháp chế & Quản lý rủi ro - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng (Tổ dự án Basel II)
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Hà Nội, Việt Nam
9 giờ trước

Mô Tả Công Việc

Thực hiện, phối hợp thực hiện các công việc thuộc rủi ro tín dụng Basel II gồm một trong các nhóm việc sau :

1.1. Công việc thuộc mảng quản trị rủi ro tín dụng theo yêu cầu Basel II

 • Đánh giá, phân tích GAP (bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản chính sách) về quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng so với yêu cầu của SBV về Basel II và chuẩn mực Basel II;
 • Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản / chính sách / quy trình cẩm nang tín dụng theo Basel II để đáp ứng tuân thủ Basel II và NHNN;
 • Tham gia các buổi làm việc với đơn vị tư vấn (nếu có) và trong nội bộ về việc triển khai quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II.
 • 1.2. Triển khai xây dựng và quản lý hệ thống tính toán tài sản có rủi ro (RWA) :

 • Phối hợp tham gia Đánh giá, phân tích Data Gap để tính toán RWA;
 • Xây dựng hệ thống tính toán RWA và hệ thống báo cáo rủi ro tín dụng theo Basel II;
 • Xây dựng / nâng cấp / hoàn thiện chương trình, chính sách, quy trình quản trị tài sản có rủi ro theo yêu cầu Basel II của NHNN.
 • 1.3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

  Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên. Chuyên ngành Ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán kinh tế
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng từ 3 năm trở lên;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai các nghiệp vụ / tiểu dự án thuộc RRTD theo chuẩn Basel II; triển khai xây dựng hệ thống RWA, ICAAP, Stress test;
 • Ưu tiên ứng viên triển khai xây dựng và vận hành hệ thống tính toán CAR theo TT36 hoặc hệ thống MIS cho RRTD tại các TCTD.
 • Có khả năng nghe nói đọc viết tiếng anh để phục vụ công việc;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; Sử dụng Excel tốt, có khả năng ứng dụng các hàm Excel nâng cao.
 • Có khả năng nắm bắt, hệ thống hóa các kiến thức về các quy định NHNN về hoạt động cấp tín dụng
 • Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và quản lý thời gian hoàn thành công việc trong thời gian giới hạn
 • Có khả năng phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.
 • Có khả năng thuyết trình, thuyết phục để bảo vệ kết quả và giải quyết công việc được giao
 • Có khả năng làm việc ở áp lực cao
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký