CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
23 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Xử lý nghiệp vụ QLTD trong phân quyền, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ quản lý tín dụng thuộc phân quyền Bộ phận QLTD đơn vị;
 • Soạn thảo hợp đồng tín dụng / hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác; Kiểm soát hồ sơ giải ngân, mở L / C, phát hành bảo lãnh, và các hình thức cấp tín dụng khác bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng của các cấp có thẩm quyền và quy định của Ngân hàng;
 • Soạn thảo Hợp đồng Đầu tư / Hợp đồng bảo đảm và các Phụ lục liên quan cho các giao dịch Đầu tư & Kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp;
 • Kiểm soát hồ sơ giải ngân của khoản đầu tư TPDN đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt của cấp có thẩm quyền và quy định của ngân hàng;
 • Kiểm soát việc nhập, xuất kho tài sản bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng / đầu tư của các cấp có thẩm quyền và quy định của Ngân hàng;
 • Thực hiện hạch toán trên phần mềm theo đúng loại hình sản phẩm và các quy định, quy trình tín dụng, quy trình đầu tư và / hoặc phối hợp với bên liên quan để thực hiện các nhiệm vụ này;
 • Kiểm soát các giao dịch QLTD phát sinh khác.
 • Theo dõi, đôn đốc ĐVKD bổ sung đầy đủ hồ sơ, chứng từ nợ trong lĩnh vực QLTD;
 • Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất của Trung tâm QLTD theo chỉ đạo của Lãnh đạo trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;
 • Phối hợp với Phòng Quản lý tín dụng hệ thống thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;
 • Tham gia đề xuất, góp ý các sáng kiến, quy trình, quy định trong lĩnh vực QLTD;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trung tâm QLTD, Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo ngân hàng.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cấp : Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan
 • Ưu tiên người có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong một tổ chức tài chính.
 • Có khả năng lên kế hoạch, triển khai kế hoạch.
 • Am hiểu về vân hành các dịch vụ tài chính, về nghiệp vụ quản lý tín dụng, các sản phẩm cung cấp và quá trình cung cấp sản phẩm đó.
 • Kỹ năng phân tích và thiết lập mối quan hệ.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký