Software Engineer (Java payment)
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
11 ngày trước

Mô tả công việc

 • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống nền cho các nghiệp vụ của hệ thống thanh toán.
 • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các tool hỗ trợ vận hành hệ thống, các tool đo lường, thống kê theo dõi các chỉ số của hệ thống.
 • Tham gia vận hành hệ thống.
 • Yêu cầu

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Có kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng, lập trình multi-threading, lập trình web (HTML, Javascript), lập trình web-service.
 • Nắm vững và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lâp trình Java.
 • Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu quan hệ : MySQL, Postgres...
 • Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu phi quan hệ như : Cassandra...là 1 lợi thế.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công nghệ caching : Redis, Memcache... là một lợi thế.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký