Service Engineer
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Ha Noi (DIA),Hà Nội,Vietnam,
26 ngày trước

At Roche, 94,000 people across 100 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we’ve become one of the world’s leading research-

focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity and diversity

Roche is an equal opportunity employer.

Customer Support, Customer Support >

Technical & Application SupportHa Noi Cong Hoa St.

 • At Roche, 94,000 people across 100 countries are pushing back the frontiers of healthcare. Working together, we’ve become one of the world’s leading research-
 • focused healthcare groups. Our success is built on innovation, curiosity and diversity.

  Roche is an equal opportunity employer.

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký