Operational Accountant
KUEHNE + NAGEL INC
Ho Chi Minh, Viet Nam
6 ngày trước

Work with operational colleges to check, confirm and acknowledge incoming invoices

Your tasks and responsibilities

 • Timely and correctly check, get confirmation and acknowledge incoming invoices
 • Minimum Qualifications

 • Possess Bachelor degree or equivalent
 • From 0 to 2 year experiences with accounting
 • Internship experience with big firm or accounting firm
 • Time management, efficiency & effectiveness communication
 • Good problem solving skills (supplier / operator communication, dealing with bank for payable issue)
 • Good English communication skill (both verbal & written)
 • Carefulness, honest & compliance
 • Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký