Kế Toán Tổng Hợp
CÔNG TY TNHH LSB VIỆT NAM
Hồ Chí Minh, Việt Nam
4 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các phòng ban, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và hạch toán thanh toán trên phần mềm.
 • Giao dịch với ngân hàng.
 • Quản lý, sắp xếp, lưu trữ chứng từ
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra việc tập hợp chi phí và phân bổ chi phí cho từng kế hoạch sản xuất.
 • Kiểm tra tính hợp lý của chi phí trước khi trình Kế toán trưởng.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán.
 • Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng phòng Tài chính Kế toán.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Yêu cầu công việc

  Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

  Kiến thức :

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán tổng hợp, tài chính doanh nghiệp,
 • Hiểu biết về Dự toán nhà hàng, định mức, lương dự án
 • Hiểu biết các quy định về chính sách thuế hiện hành.
 • Kinh nghiệm :

 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng :

 • Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office
 • Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc
 • Có khả năng chịu được áp lực, sẵn sàng làm thêm giờ.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký