CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ MÃ GIÁ - HCM
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Job Description

  1. Mục đích vị trí công việc

  Thực hiện toàn bộ việc tạo mã và giá bán sản phẩm nữ trang (đặt hàng với Xí nghiệp nữ

  trang) cho toàn hệ thống kinh doanh nhằm đảm bảo mã giá bán sản phẩm xuyên suốt, chính xác và cạnh tranh.

  2. Trách nhiệm thực thi chính :

  Tạo mã sản phẩm (trọng số 30%)

  Cho mã tạm khi có bảng mô tả thiết kế

  Sau khi mẫu master đã được duyệt, đặt mã chính thức và phát hành mã hình cho hệ thống kinh doanh.

  Ghi nhận tất cả những thông tin của sản phẩm.

  Khai báo thông tin BOM như : tuổi, size đá, trọng lượng cho sản phẩm theo bảng mô tả thiết kế.

  Tính giá bán (trọng số : 50% )

  Tính giá bán cho các mã sản phẩm theo công thức đã được BTGĐ ký duyệt.

  Đề xuất thay đổi giá bán khi có sự biến động về giá đá, giá nguyên liệu...và các yếu tố khác trên thị trường.

  Điều chỉnh và cập nhật giá bán khi có sựchỉ đạo của cấp trên.

  Khảo sát giá cả thị trường định kỳ để có báo cáo kịp thời và tham mưu cho cấp trên để có chính sách về giá cho phù hợp trong từng thời kỳ, giai đoạn.

  Cập nhật, lưu trữ và phát hành bảng mã giá sản phẩm cho hệ thống. (trọng số : 10%)

  Phát hành bảng mã, bảng giá bán cho hệ thống.

  Cập nhật, lưu trữ bảng mã, bảng giá và mã hủy.

  Phân tích đánh giá mẫu (trọng số : 20%)

  Phân tích đánh giá và đề xuất mẫu bán chạy bán chậm và sản phẩm nền theo

  chu kỳ mỗi 6 tháng / lần hoặc theo đột xuất

  Công tác tham vấn cho lãnh đạo phòng . (trọng số : 10%)

  Tham vấn / đề xuất cho lãnh đạo phòng về hoạt động dự báo và việc cải tiến / bổ sung các qui trình hoạt động liên quan.

  TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp : Cao đẳng - Chuyên ngành : Kế toán, Quản lý Công nghiệp
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần) :
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề :
 • CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan : 01 năm trở lên
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại : Kế toán giá thành, hiểu biết về nữ trang, cách phân tích và tính giá.
 • CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc :
 • Phân tích, đánh giá tình hình thị trường.
 • Am hiểu về kỹ thuật sản xuất nữ trang.
 • Nắm vững kiến thức cơ bản về vàng, bạc, đá quý.
 • Kỹ năng mềm : Sử dụng thành thạo phần mềm vi tính văn phòng. Kỹ năng quản lý công việc.
 • CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Tính cẩn thận và trung thực.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký