Quality Technician
Jabil
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
12 ngày trước

Job Summary

Has responsibility for executing established procedures in verifying and assuring quality processes and manufacturing standards

Essential Duties & Responsibilities

Inspects, measures, and tests mechanical, electrical and electromechanical components and assemblies

Verifies material conformance to specifications. Interprets company and industrial specifications.

Gathers and maintains specific records of technical data related to materials, tools, fixtures and processes used in company

Creates and maintains inspection plans, logs and reports

Compiles reports using information gathered from quality, manufacturing and research projects

Develops measurement processes

Collects and analyzes data using statistical analysis methods

Education & Experience Requirements

Associate’s degree preferred.

One to three years related experience and / or training.

Nộp đơn
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
Tiếp tục
Mẫu đăng ký